Jesteś tutaj:
WAŻNY KOMUNIKAT!
Wtorek 3 marca 2020

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zagrożenia koronowirusem zawieszam do odwołania wymianę osobową z partnerami w Republice Korei, Japonii, Singapurze, Iranie, Tajlandii, Republice Chińskiej na Tajwanie oraz Republice Włoskiej. Ponadto wszystkim pracownikom i studentom oraz gościom zalecam:

• szczepienia ochronne przeciw grypie – zwłaszcza w przypadku spodziewanych zagranicznych wyjazdów;

• częste mycie rąk. Polsko-angielskie instrukcje mycia rąk znajdą się we wszystkich ogólnodostępnych toaletach w budynkach Uczelni;

• prowadzenie samoobserwacji stanu swojego zdrowia i szybką wizytę u lekarza w przypadku jego pogorszenia.

Osoby przyjeżdżające z terenów zagrożonych (Włochy, Chiny, Korea Południowa, w przyszłości prawdopodobnie inne kraje), a wykazujące objawy chorobowe „grypopodobne” mają obowiązek zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego  im. Tadeusza Borowicza przy ul. św. Floriana w Bydgoszczy.

Studentów i pracowników  przybywających lub wracających z regionów dotkniętych dużą liczbą zakażeń, proszę o powstrzymanie się od udziału w zajęciach w terminie do dwóch tygodni od przyjazdu do Uczelni. Nieobecności zostaną usprawiedliwione bez konieczności ich odrabiania.

Ponadto informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu  w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590

Zalecam także monitorowanie ogłoszeń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne.

W szczególności uwadze polecam informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

Istotne informacje publikowane są także przez:

- Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

- Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski

Z wyrazami szacunku,

prof. WSG dr Marek Chamot
Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki

Sukcesywne rozmowy Władz Uczelni i Przewodniczących Samorządów Studenckich
Poniedziałek 24 lutego 2020

Nowy tydzień rozpoczynamy od znakomitych informacji! cool

 

Nagroda Prezydenta Miasta za prace dyplomowe
Poniedziałek 17 lutego 2020
Konkurs na logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania
Piątek 14 lutego 2020

Szanowni Państwo,

ogłoszony został konkurs na projekt graficzny logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania. 

Prace można nadsyłać do 16 marca na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt logo BRRT”.