Wzory dokumentów


Szanowni Studenci,
 
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy bazę najpraktyczniejszych wzorów dokumentów. 
 
Każdy dokument musi posiadać WŁASNORĘCZNY podpis!
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt: samorzad@byd.pl
 
USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
 
KODEKS ETYKI STUDENTA
 
REGULAMINY:
 
Regulamin Studiów / Rules of study
Regulamin Samorządu Studenckiego
 
 
WNIOSKI DO REKTORA:
 
Wniosek o rozwiązanie umowy
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 
WNIOSKI DO DZIEKANA:
 
Wniosek ogólny
Wniosek o urlop dziekański
Wniosek o powtarzanie roku
 
DEKLARACJE:
 
Deklaracja wpisu warunkowego
Deklaracja przesunięcia terminu ukończenia studiów
Deklaracja zmiany kierunku / obszaru / formy / lokalizacji studiów
 
FINANSE:
 
Wniosek o zwrot nadpłaty
Wniosek o zaświadczenie zapłaty
Wniosek do Biura Obsługi Finansowej
Wniosek o wystawienie faktury za zapłacone czesne
 
JĘZYKI OBCE:
 
Wniosek o zmianę grupy językowej
Wniosek do Studium Języków Obcych
 
INNE PRZYDATNE WZORY:
 
Karta obiegowa (dla osób skreślonych z listy studentów)
Deklaracja wznowienia studiów (dla studentów wracających po urlopie dziekańskim)
Upoważnienie do odbioru dokumentów (honorowane wyłącznie, gdy osoba została skreślona z listy studentów)
 
ENGLISH VERSION:
 
Request to the Dean
Request to the Rector
Petition to repeat a year
Declaration of course retake 
Declaration of continuation of studies 
Declaration of postponing the expected graduation date 
 
Each document must have an OWN signature!
 

If you have questions, please contact: samorzad@byd.pl